Algemene voorwaarden

Contributie

De contributie is voor het lidmaatschap van één seizoen, loopt van 11 November tot 11 November volgende jaar (12 maanden) met automatische verlenging.  Wanneer u uw lidmaatschap wilt beëindigen dan dient u dat voor 1 oktober door te geven aan het secretariaat.

Er is geen mogelijkheid reeds betaalde lidmaatschapsgelden terug te ontvangen.

Registratie ledenbestand, het ledenbestand zal nooit worden gebruikt voor informatie-uitwisseling.