1 BingoPingPongBal

€ 2,50

1 BingoPingPongBal, unieke nummer wordt later aan toegevoegd door de organisatie